CZYM JEST LECZENIE KANAŁOWE (ENDODONTYCZNE)?

Leczenie kanałowe (endodontyczne) jest podstawową metodą postępowania w przypadku chorób miazgi zęba, a także chorób tkanek wokół wierzchołków korzeni. Leczenie kanałowe wykonuje się za pomocą bardzo cienkich narzędzi, w nowoczesnej endodoncji do leczenia wykorzystuje się zaawansowane technologicznie urządzenia takie jak endometry, mikromotory endodontyczne, mikroskopy operacyjne. W diagnostyce oraz kontroli procesu leczenia nadal ważną rolę odgrywa rtg oraz radiowizjografia. Ogromny rozwój jaki dokonał się w tej dziedzinie stomatologii umożliwia zachowanie zębów, które przed laty musiałyby być usunięte. Prawidłowo przeleczony korzeń zęba może być wartościowym filarem dla wykonania korony lub mostu. W naszym Gabinecie stosujemy wyłącznie sprzęt nowej generacji: radiowizjografię cyfrową, mikroskop firmy Zeiss, termiczne systemy wypełniania kanałów (Obtura, System B), każde stanowisko wyposażone jest w endometr, mikromotor endodontyczny, urządzenie do ultradźwiękowego opracowania kanałów. Dysponujemy również innowacyjnym systemem opracowania kanałów SAF, który daje szczególnie dokładne oczyszczenie kanałów.

KIEDY POTRZEBNE JEST LECZENIE KANAŁOWE?

Leczenie kanałowe jest konieczne kiedy nastąpi zapalenie lub zakażenie miazgi. Przyczyny zapalenia lub zakażenia miazgi mogą być różne: głęboka próchnica, wielokrotne zabiegi wykonywane na zębie, pęknięcie lub złamanie zęba. Często te procesy chorobowe manifestują się bólem, ale bywa tez, że problem nieprawidłowo wyleczonych lub nie przeleczonych kanałów wykrywany jest podczas diagnostyki radiologicznej. Gdy zmiany chorobowe są nieodwracalne innymi metodami, niezbędne jest oczyszczenie kanału zębowego z chorej miazgi, odpowiednie opracowanie a następnie wypełnienie materiałem biologicznie obojętnym a jednocześnie widocznym podczas prześwietlenia rtg lub rvg.

ILE TRWA LECZENIE KANAŁOWE?

Liczba koniecznych wizyt w leczeniu kanałowym uzależniona jest od poziomu komplikacji zabiegu. Przy czym leczenie kanałowe jedno-wizytowe staje się powoli standardem w dobrych praktykach endodontycznych. Niekiedy jednak, zabieg przedłuża się do kilku wizyt. W przypadku leczenia endodontycznego konieczne jest wykonanie zdjęć rtg przed zabiegiem, w trakcie zabiegu, jak i po wykonanym leczeniu. Kontrola radiologiczna stosowana jest do oceny skuteczności przeprowadzanego leczenia. W Gabinecie INGLOT posiadamy cyfrowy aparat do radiowizjografii pozwalający na natychmiastową ocenę przebiegu procesu leczenia, przy kilkukrotnie mniejszej dawce promieniowania niż przy tradycyjnym zdjęciu rtg.

ILE KOSZTUJE LECZENIE KANAŁOWE?

Koszt leczenia endodotycznego uzależniony jest w dużej mierze od ilości kanałów danego zęba. Ze względu na różnorodność anatomii jam zębowych o ostatecznej liczbie kanałów danego zęba można się dowiedzieć dopiero po rozpoczęciu leczenia kanałowego. W naszym Gabinecie zawsze przed podjęciem leczenia staramy się przedstawić Państwu możliwe opcje leczenia oraz związane z nimi koszty.