Nazwa jednostki organizacyjnej:

MARIAN INGLOT IMPLANTOLOGIA I STOMATOLOGIA
ul. Fiołkowa 4, lok. 166, 31-457 Kraków

Numer NIP: 9451036097, Numer REGON: 122610095

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 • badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/:
  – stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych typu SOREDEX MINRAY nr: I4002031 firmy Soredex – DECYZJA Nr 2/79/09 z dnia 02.10.2009 r.
  – stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych typu MyRay RX DC eXTend nr: 70663117 firmy Celfa Dental Group – DECYZJA Nr 2/98/2020 z dnia 10.07.2020 r.

 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS – DECYZJA Nr 1/63/09 z dnia 02.10.2009 r.
 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS – DECYZJA Nr 1/90/2020 z dnia 10.07.2020 r.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0.10 mSv

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: TAK
Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów osłon stałych dostępnych w jednostce.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20mSv/rok;
 • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność 
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi 
i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Pomiary dozymetryczne (do wyboru): dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba