Implantologia

Implantologia jest dziedziną stomatologii która umożliwia uzupełnienie brakujących zębów. Implant zęba jest to rodzaj małej śruby, którą lekarz implantolog wprowadza do kości podczas zabiegu implantacji. Po okresie osteointegracji (wgojenia) implantu lekarz wykonuje nadbudowę protetyczną: implantokorone lub inną pracę protetyczną opartą na implantach. Implanty wykonane są z całkowicie biozgodnego materiału (tytanu), dzięki czemu doskonale integrują się z kością. Materiał ten nie daje żadnych przeciwwskazań do wykonywania rezonansu magnetycznego (RNM). Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy implantologicznej pozwala na dobór odpowiedniego implantu w zależności od warunków klinicznych, tzn. grubości i gęstości kości, przebiegu nerwów, położenia zatoki szczękowej. Przed zabiegiem implantologicznym zalecamy pacjentom wykonanie tomografii komputerowej (TK) dającej trójwymiarowy obraz kości, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegu implantacji. Często konieczne są zabiegi przygotowujące miejsce dla implantu tj. podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift) i augmentacja kości a następnie dopiero zabieg implantacji. Leczenie implantoprotetyczne składa się z dwóch części:

  • część chirurgiczna – wprowadzenie odpowiedniego implantu w kość; zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym lub sedoanalgezji,
  • część protetyczna – wykonanie korony, mostu lub innej pracy protetycznej opartej na implantach.