MIKROCHIRURGIA

 

Terminem tym określa się precyzyjne zabiegi chirurgiczne wykonywane w powiększeniu mikroskopowym i są to przede wszystkim resekcje wierzchołków korzeni zębów, które mimo prawidłowego leczenia kanałowego nie wykazują cech gojenia zmian okołowierzchołkowych.

Często zęby te mają założone ostateczne uzupełnienia protetyczne takie jak wkłady koronowo-korzeniowe i  korony protetyczne co uniemożliwia lub znacznie utrudnia ponowny dostęp od strony jamy zęba.

W mikrochirurgii zabieg resekcji połączony jest ze wstecznym opracowaniem kanału i wypełnieniem cementem MTA. W przypadku większych zmian okołowierzchołkowych wskazane jest zastosowanie biomateriału celem odbudowy ubytku tkanki kostnej.

Zabiegi te możliwe są do wykonania zarówno na zębach przednich jak i bocznych.

 

Poniżej przykłady resekcji wierzchołków korzeni ze wstecznym opracowaniem i wypełnieniem kanału, a także aplikacją biomateriału.

12

Resekcja wierzchołka korzenia zęba 22 ze wstecznym opracowaniem i wypełnieniem MTA, ząb 21 niestety musiał zostać usunięty z powodu dużej perforacji ściany przedsionkowej korzenia spowodowanej przez metalowy wkład koronowo-korzeniowy. Aplikacja biomateriału.

 

R1R2

Resekcja wierzchołków korzeni zębów 31,41, wsteczne opracowanie i wypełnienie MTA, aplikacja biomateriału.

 

004copy005

Resekcja wierzchołka korzenia zęba 11, wsteczne opracowanie i wypełnienie MTA.

 

l1l2l3

Duża torbiel w rejonie siekaczy. Powtórne leczenie endodontyczne z wypełnieniem części wierzchołkowej MTA, obturator,  resekcja wierzchołka korzenia zęba z wyłuszczeniem torbieli, aplikacja biomateriału.