PRZYKŁADY PRAC PROTETYCZNYCH NA IMPLANTACH

 

Uzupełnienie braku jednego zęba:

Implanty KrakowImplanty KrakowImplanty KrakowImplanty Krakow

Usunięcie bocznego siekacza z powodu złamania korzenia i uzupełnienie koroną na implancie oraz estetyczne wypełnienia kompozytowe zębów sąsiednich

 

Uzupełnienie braku kilku zębów:

Implanty KrakowImplanty Krakow3_1Implanty Krakow

Uzupełnienie braku zębów bocznych koronami na implantach

 

Implanty jako filary mostu:

Implanty KrakowImplanty KrakowImplanty KrakowImplanty Krakow

Uzupełnienie wszystkich zębów dolnych mostem na implantach

 

Implanty służące jako umocowanie protez:

Implanty KrakowImplanty KrakowImplanty KrakowImplanty Krakow

Uzupełnienie braku zębów dolnych protezą mocowaną na implantach

 

Implanty po leczeniu ortodontycznym:

Implanty KrakowImplanty KrakowIMG_8Implanty KrakowImplanty Krakow

Uzupełnienie braku zawiązków siekaczy bocznych koronami na implantach