PLANOWANIE ZABIEGÓW Z WYKORZYSTANIEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

123

456

Brak zębów trzonowych w szczęce i żuchwie.

Na przekrojach transsektalnych stycznych szczęki i żuchwy w miejscach planowanych implantów dokonano pomiarów szerokości i wysokości kości wyrostka zębodołowego.

W szczęce konieczne jest równocześnie z wprowadzeniem implantów wykonanie podniesienia dna zatoki szczękowej oraz odbudowa kości na szerokość przy implancie dystalnym. W żuchwie konieczne jest jednoczasowo z wprowadzeniem implantów wykonanie odbudowy kości na szerokość; wysokość kości mierzy się od grzbietu części zębodołowej żuchwy do kanału żuchwy.

Kolejne zdjęcie pokazuje implant wprowadzony pod odpowiednim kątem oraz w bezpiecznej odległości od kanału żuchwy.