ETAPY LECZENIA IMPLANTOPROTETYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE UZUPEŁNIENIA BRAKU DOLNEGO ZĘBA TRZONOWEGO

IMG_2866.1IMG_4.1

Stan przed leczeniem – zdjęcie wewnątrzustne i radiologiczne

 

IMG_2872.1IMG_1

Stan bezpośrednio po zabiegu wprowadzenia implantu w znieczuleniu miejscowym z przykręconą śrubą gojącą (healing).

 

IMG_3074.1IMG_2

Etap pobierania wycisku, rvg z transferem wyciskowym

 

IMG_3076.1IMG_3111.1

Wygojone dziąsło wokół implantu, przykręcony łącznik tytanowy

 

IMG_3114.1IMG_3

Zacementowana korona na łączniku