PODNIESIENIE DNA ZATOKI SZCZĘKOWEJ (SINUS LIFT)

Zabieg ten odbudowuje zanikłą kość na wysokość w bocznym rejonie szczęki.

Wyróżniamy trzy główne metody przeprowadzenia tego zabiegu. Dobór metody uzależniony jest od ilości zachowanej tkanki kostnej pomiędzy grzbietem wyrostka zębodołowego a dnem zatoki szczękowej.

 

Sinus lift zamknięty połączony z wprowadzeniem implantu:

IMG_1499IMG_1500IMG_1501IMG_1503.1

Górny trzonowiec powodujący stany zapalne przyzębia z powodu próchnicy korzenia, konieczne jest usunięcie zęba. Wysokość kości po wygojeniu około 7 mm, konieczny zamknięty sinus lift w trakcie wprowadzenia implantu. Zabieg ten polega na wprowadzeniu pod błonę śluzową zatoki szczękowej biomateriału kostnego poprzez tunel dla implantu wytworzony w kości. Na zdjęciu rtg widoczny implant oraz biomateriał kostny wokół implantu pod błoną śluzową zatoki szczękowej. Korona na implancie wykonana po zakończonym okresie osseointegracji.

 

Sinus lift otwarty połączony z wprowadzeniem implantów:

1 IMG_9100 IMG_9101 IMG_9200

Braki zębów bocznych w szczęce. W rejonie zębów trzonowych wysokość kości od 3 do 6 mm, konieczny otwarty sinus lift w trakcie wprowadzania implantów. Zabieg polega na podniesieniu błony śluzowej zatoki szczękowej z dostępu przez okienko wytworzone w policzkowej ścianie zatoki szczękowej, wypełnieniu biomateriałem kostnym przestrzeni między błoną śluzową zatoki a kością i wprowadzeniu implantów od strony jamy ustnej. Na zdjęciu rtg widoczne implanty i biomateriał kostny wokół implantów pod błoną śluzową zatoki szczękowej. Korony na implantach wykonane po zakończonym okresie osseointegracji.

 

Sinus lift otwarty jako osobny zabieg, wprowadzenie implantów wykonane po czasie potrzebnym do wgojenia biomateriału kostnego:

IMG_9900 IMG_9901 IMG_9902

IMG_9975 IMG_9984

Braki zębów bocznych w szczęce. W rejonie zębów trzonowych wysokość kości około 1 mm (widoczne w tomografii komputerowej), konieczny otwarty sinus lift. Zabieg polega na podniesieniu błony śluzowej zatoki szczękowej z dostępu przez okienko wytworzone w policzkowej ścianie zatoki szczękowej i wypełnieniu biomateriałem kostnym przestrzeni między błoną śluzową zatoki a kością. Wprowadzenie implantów po czasie potrzebnym do wgojenia biomateriału kostnego.